«Bitrix24» կորպորատիվ պորտալը իրենից ներկայացնում է ծրագրային ապահովում , որը հնարավորություն է տալիս աշխատակիցներին և հաճախորդներին , ի համապատասխան գոյություն ունեցող կանոնների, արտադրական գործունեության կազմակերպման նպատակներով ունենալ ներքին և արտաքին ցանցերից տարբեր տեղեկատվությունների հասանելիություն:

«Bitrix24» կորպորատիվ պորտալը ներկորպորատիվ տեղեկատվության կառավարման համակարգ է ինտեգրման հնարավորությունների լայն շրջանակով, որը նախատեսված է թիմային աշխատանքների, փաստաթղթերի կենտրոնացված և անվտանգ պահեստավորման և որոնման, ժամանակակից ներքին հաղորդակցության և բիզնես գործընթացների ավտոմատացման համար:

«Bitrix24» - ում արդեն իսկ կան ընկերության ներքին ռեսուրսների համար նախատեսված մեծածավալ պատրաստի գաղափարներ:

«Bitrix24» ծրագիրը կօգնի ձեր ընկերությանը կազմակերպել թիմային աշխատանք, ստեղծել աշխատանքային խմբեր իրենց սեփական նախագծերի իրականացման համար: Օգտագործել արդյունքի հասնելու համար համատեղ պատասխանատվության սկզբունքները, բարձրացնել կապի արդյունավետությունը եւ արդյունքում աշխատուժի արտադրողականությունը:

imageimageimageimage